วันไหว้ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

วันไหว้ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู

ประจำปี 2562 "ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด อลังการที่สุด" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคารกรมการแพทย์ 6 (DMS6) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ซึ่งภายในงานท่านจะได้รับของที่ระลึก คือ เหรียญปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และ เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 734 ครั้ง

Engine by shopup.com