ประชุมแผนงานกำหนดยุทธศาสตร์สำนักวัดเขาอ้อ

ประชุมแผนงานกำหนดยุทธศาสตร์สำนักวัดเขาอ้อ

เข้าร่วมประชุมแผนงานกำหนดยุทธศาสตร์สำนักวัดเขาอ้อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมแผนงานกำหนดยุทธศาสตร์สำนักวัดเขาอ้อ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการศึกษาเชิงอนุรักษ์ว่านและพืชสมุนไพรในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นกว่า 100 คน . สำหรับโครงการสำคัญที่ผู้นำชุมชนได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการมหกรรมการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรไสยเวช 910 ปี สำนักเขาอ้อ, โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณวัดเขาอ้ออีก 11 กิจกรรม อาทิ การปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาอ้อ การก่อสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์ทองเฒ่า การก่อสร้างลิฟท์ขึ้นเขาอ้อฝั่งตะวันออก การก่อสร้างบันไดจุดชมวิว การติดตั้งไฟสาธารณะรอบเขาอ้อ การจัดซื้อรถนำเที่ยวรอบวัดเขาอ้อ การก่อสร้างถนน โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย และโครงการเรียนรู้แปลงสมุนไพร

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยOfficial

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 115 ครั้ง

Engine by shopup.com