ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน จ.พัทลุง

ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน จ.พัทลุง

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน จังหวัดพัทลุง โดยมี นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพดิน และสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย พบว่า พื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวประเภท เขา ป่า นา เล ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงแล้ว พื้นที่จังหวัดพัทลุงยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิดอันดับ 1 ของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และ อ.ป่าพะยอม ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

สามารถดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยOfficial

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 117 ครั้ง

Engine by shopup.com