ยินดีต้อนรับเข้าสู่..

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรแพทย์แผนไทย ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จากสมาคมฯ

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

โปรโมชั่น

เกร็ดความรู้

ดูทั้งหมด
คุณพ่ออร่ามจะชวนไป #เข้าครัว

ผลิตภัณฑ์จากสมาคมฯ ขิง ขมิ้น พริก กระเทียม แพว มะระ ชะพลู สะเดาฯลฯ

"กัญชา...น่ารู้"

ผลของสาร THC และ CBD ในกัญชาต่อร่างกาย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย | The Union of Thai Traditional Medicine Society

Engine by shopup.com